Poznaj nasze kursy

Les Petits Français to metoda do wczesnej nauki języka francuskiego, opracowana na pierwszych pięć lat edukacji. Wyodrębniamy dwa etapy nauczania: „Maluch +” dla dzieci od 2. do 6. lat (3 lata nauki) oraz KIT 4 dla okresu wczesnoszkolnego: dzieci od 7. do 8. lat (2 lata nauki).

Projekt: "Owca i Pies podróżują" (7-10 lat) może stanowić uzupełnienie kursu "Maluch +".
Projekt "Les Polyglottes" polecamy po ukończeniu pracy z KIT 4.

Wymienione poziomy nauki uwzględniają etapy rozwojowe dzieci, ich możliwości percepcyjne, umiejętności oraz krąg zainteresowań.

Metoda Les Petits Francais

Sophie i Julien | 2-6 lat

Liczba dzieci w grupie: max. 4-8
Długość zajęć: 35 min
Podział w grupach: 3-4 oraz 5-6-latki

Decyzję o tym, do jakiej grupy będzie uczęszczało dziecko, podejmujemy zawsze we współpracy z rodzicami, którzy swoje pociechy znają najlepiej. Uwzględniamy przy tym ich cechy osobowościowe, takie jak śmiałość do mówienia czy chęć bycia (lub nie) zauważonym a także dotychczasowe doświadczenia językowe.

Jeśli zajęcia prowadzone są w szkołach podstawowych, 6-latki tworzą osobną grupę, na tym etapie nie wprowadzamy jeszcze elementów czytania i pisania, ponieważ nie wszystkie dzieci są na to gotowe.

Bohaterowie i fabuła zajęć: W magicznej Małej Francji Owca Sophie i Pies Julien z przyjaciółmi przeżywają swoje mniejsze i większe przygody w domu, w sklepie, na wakacjach i u lekarza, razem się bawią, czasem spierają, uczą się, jak być wrażliwym na innych oraz jak mówić o swoich uczuciach i potrzebach.

Cele zajęć: oswojenie z sytuacją, w której wszystko dzieje się po francusku, wprowadzenie, utrwalenie oraz umiejętność użycia podstawowych struktur i wyrażeń służących do wyrażania swoich potrzeb, uczuć, preferencji oraz formułowania próśb a także podstawowego opisywania siebie i otaczającego świata (pogoda, wygląd, ubranie, części ciała, smaki, samopoczucie, zdrowie, czynności, mieszkanie, rodzina, posiłki itp.). Dzieci posługują się krótkimi zdaniami i są w stanie uczestniczyć w interakcjach z nauczycielem oraz pomiędzy sobą.

Metoda Les Petits Francais

Owca i Pies podróżują | 7-10 lat

Liczba dzieci w grupie: max. 4-8
Długość zajęć: 45 min
Kurs dla dzieci kontynuujących

Bohaterowie i fabuła zajęć: Jaką interesującą znajomość zawrze Owca w Norwegii? Jakie stroje zaciekawią ją w Peru? Z kim zaprzyjaźni się Julien w Hiszpanii i jakie smakołyki zachwycą jego psie podniebienie?
Owca Sophie i Pies Julien udają się w podróż po Europie i innych kontynentach. Poznają charakterystyczne dla odwiedzanych krajów pojazdy, stroje, potrawy, zwyczaje, mieszkańców… a także oczywiście nowych przyjaciół!

Cele zajęć: usystematyzować użycie wcześniej poznanych struktur komunikacyjnych w nowym kontekście kulturowym i leksykalnym.

Metoda Les Petits Francais

KIT 4 | 7-8 lat

Liczba dzieci w grupie: max. 4-8
Długość zajęć: 60 min

Cele zajęć: „Sophie, Julien i ja” wspiera rozwój osobowości dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Uwzględnia wzrastającą u dzieci świadomość własnej odrębności, wspiera rozumienie emocji oraz rozwija umiejętność pracy zespołowej. Akcent położony jest na zainteresowanie otaczającym światem i relacje.

Program ten opracowany został na dwa lata pracy dydaktycznej. Przeznaczony jest zarówno dla dzieci kontynuujących (absolwentów programu Maluch +), jak i uczniów rozpoczynających naukę języka francuskiego. W przypadku rozpoczęcia nauki na tym etapie proponowany materiał realizowany jest wolniej a poszczególnym zagadnieniom należy poświęcić więcej czasu. Dzieciom kontynuującym daje możliwość rozwinięcia i wzbogacenia treści i umiejętności nabytych podczas wcześniejszej nauki oraz przećwiczenie ich praktycznego użycia w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Materiał dydaktyczny: podzielony jest na dwa zestawy („kit 1” i „kit 2”) po 20 jednostek lekcyjnych każdy („dossiers”). Jest to jednak wartość umowna, porządkująca: materiał można rozłożyć na 30 spotkań godzinnych, uwzględniając fakt, że niektóre aktywności np. gry wymagają powtórzeń. Podstawowy zestaw uzupełniają ponadto gry i prace plastyczne z poziomu Maluch + oraz dodatkowy zestaw obejmujący 20 spotkań przeznaczonych na utrwalanie zagadnień gramatycznych.

W I. semestrze pierwszego roku realizowania programu „Sophie Yarosla i ja” dzieci opanowują / utrwalają słownictwo obejmujące: wybrane przymiotniki (kolory, brudny-czysty, piękny-brzydki, słodki-słony) i czasowniki (np. jadę, gram, jem, tańczę, pływam, zdejmuję, zakładam), kolory, zwierzęta, rodzinę, zabawki, części garderoby, produkty spożywcze, Święta Bożego Narodzenia, części ciała, liczebniki od 1-20.

W II. semestrze pojawia się słownictwo bardziej precyzyjne, obejmujące opisywanie odczuć zmysłowych, emocji, pogody, nazywanie dni tygodnia, pór roku, członków rodziny i wybranych zawodów oraz nowe czasowniki (np. kicham, kaszlę, puszczam latawiec, śpię, gotuję, płacę), liczebniki od 20 do 60.

20 spotkań w drugim roku nauki przeznaczonych jest w znacznej mierze na gry gramatyczne. Poza wprowadzonymi wcześniej schematami (memo, bingo, gry planszowe) pojawia się gra w statki, za pomocą której wprowadzamy koniugację czasowników: etre, avoir, faire, jouer, oraz negację, a także towarzyszące tym czasownikom przyimki. Zagadnienia gramatyczne realizowane są w oparciu o znane treści – przedmioty, postacie, kolory, pomieszczenia itp. Aby uniknąć znużenia, gry uzupełniamy piosenkami, kartami pracy oraz fotohistoryjkami.

Metoda Les Petits Francais

Les Polyglottes | 7-10 lat

Liczba dzieci w grupie: max. 4-8
Długość zajęć: 60 min
Kurs dla dzieci kontynuujących

„Les Polyglottes” może służyć do wzbogacenia słownictwa, poznawania podstaw gramatyki, nauki przez teatr i odgrywania ról w nowym kontekście, przy udziale nowych postaci: Agathe, Martin, François, Anthony, ufoludka Marca i kota Michela.

Zobacz, jak pracujemy na zajęciach 

Zapisz się na kurs języka francuskiego

Czekamy na Ciebie