Franczyza i współpraca

Nasza sieć

Szkoła Języka Francuskiego dla Dzieci Les Petits Français istnieje od 2009 r. Została założona przez Agatę Szumską, autorkę metody nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o tej samej nazwie.
Od 2012 r. rozwijamy sieć Les Petits Français, która łączy grupę lektorów języka francuskiego, szkoły językowe oraz nauczycieli stosujących Metodę Les Petits Français w ośrodkach w całej Polsce oraz w pierwszych licencjonowanych ośrodkach za granicą.
Uczy się z nami już kilka tysięcy małych słuchaczy!

Kogo szukamy?

 • Lektorów i nauczycieli, którzy korzystając z gotowej do użycia i sprawdzonej metody oraz z wsparcia (marketingowego, organizacyjnego i szkoleniowego) sieci Les Petits Français chcą prowadzić zajęcia w ramach własnej działalności.
 • Właścicieli szkół językowych, przedszkoli niepublicznych oraz innych placówek edukacyjnych, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę o zajęcia językowe o najwyższej jakości.
 • Przedsiębiorców i inwestorów, którzy myślą o zainwestowaniu w sprawdzone przedsięwzięcie franczyzowe.

Obejrzyj naszą prezentację o metodzie i sieci Les Petits Français

Modele współpracy

Franczyza

umożliwia otwarcie filii Les Petits Français oraz prowadzenie zajęć metodą Les Petits Français z wyłącznością terytorialną

Licencja

umożliwia prowadzenie zajęć z języka francuskiego metodą Les Petits Français w jednej lokalizacji, bez wyłączności terytorialnej

Modele współpracy - Les Petits Francais

Co oferujemy?

Franczyzobiorca Les Petits Français otrzymuje całościowy i spójny system nauczania języka francuskiego opracowany na pięć lat pracy dydaktycznej w okresie przedszkolnym (2-6 lat) i wczesnoszkolnym (7-9 lat) oraz pełne wsparcie metodyczne, administracyjne i marketingowe.

Kit 1

Kit 1:

Pierwszy rok pracy z grupą. Obejmuje podstawowy zakres słownictwa i struktur służący do codziennej komunikacji.

Kit 1

Kit 2:

Przewidziany jako uzupełnienie pakietu 1. na kolejne ok. 6 m-cy nauki. Wprowadza nowe elementy leksykalne, ale też umożliwia spiralne powtarzanie struktur wprowadzonych w pierwszym roku nauki. Większy nacisk położony jest na mówienie dzieci, które są już gotowe do budowania coraz bardziej samodzielnych wypowiedzi.

Kit 1

Kit 3:

Przewidziany na kolejne półtora roku nauki dla przedszkolnych grup kontynuujących. Składają się na niego całkowicie nowe treści leksykalne i strukturalne wprowadzone przez piosenki z płyty 2. oraz ćwiczenia utrwalające i rozszerzające w stosunku do materiału wprowadzonego przez Kit 1 i 2.

Kit 1

Kit 4:

Dossiers z materiałami do pracy z dziećmi w wieku 7-9 lat przewidzianymi na 2 lata nauki. Materiały dostosowane są zarówno do dzieci, które zaczynają wówczas swoją przygodę z językiem, jak i grup kontynuujących po nauce przedszkolnej.

Dodatkowe informacje:

 • Każdy KIT zawiera materiały na przewidziany okres pracy. Proponowane narzędzia lektor może wykorzystać bezpośrednio lub w zależności od własnej pomysłowości i zaznajomienia się z metodą, modyfikować, łączyć ze sobą, wprowadzać własne pomysły. Materiały obejmują tematyczne propozycje lekcji („dossiers”) pogrupowane na części (roczne, semestralne, „kits”) oraz dostosowane do nich zestawy piosenek, gier, rysunków, komiksów, historyjek fotograficznych, kart pracy a także pełne i gotowe do użycia scenariusze.
 • Mali Francuzi to system integralny i elastyczny: wszystkie pomoce dydaktyczne łączą się ze sobą i wzajemnie dopełniają. Wprowadzane tematy, struktury, wyrażenia i zwroty powracają w różnych kontekstach i aktywnościach. Dzięki temu metoda jest bardziej efektywna, ale też praktyczna z punktu widzenia lektora. Materiały można zestawiać ze sobą jak puzzle, a także - wykorzystywać na różnych poziomach nauki, wzbogacając o nowe, odpowiednie do wieku i zaawansowania nauki, elementy, np. piosenki z okresu przedszkolnego można wykorzystać także na etapie nauki szkolnej jako wprowadzenie do gier gramatycznych.
 • Elastyczność systemu i różnorodność technik nauczania funkcjonuje w ramach zdefiniowanej, powtarzalnej struktury zajęć, która obejmuje: piosenkę rozpoczynającą, scenkę wprowadzającą nowe zagadnienia, grę lub pracę plastyczną utrwalającą materiał, zakończenie.
 • Metoda akcentuje aspekt ludyczny (uważamy, że nauka jest przyjemnością) oraz aktywizuje wszystkie pięć zmysłów (co jest szczególnie ważne w przypadku nauki małych dzieci); ważną rolę spełnia także muzyka, zarówno w postaci piosenki, jak i swobodnego pośpiewywania, w celu powtarzania fraz i wyrażeń, przez co wyraźnie ułatwione jest zapamiętywanie.
 • Les Petits Français to metoda uniwersalna, która może być zaadaptowana do warunków nauki języka francuskiego jako języka obcego w różnych krajach i systemach kulturowych.

Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą w ramach naszej sieci franczyzowej i licencyjnej zapraszamy do kontaktu

Wsparcie metodyczne

Lektorzy prowadzący zajęcia metodą Les Petits Français są otoczeni stałą opieką metodyczną. Dwa razy w roku uczestniczą w obowiązkowych całodniowych szkoleniach warsztatowych, na których zapoznają się z nowymi materiałami dydaktycznymi, ćwiczą w praktyce konkretne aktywności przewidziane w scenariuszach, uczą się komponowania własnych zajęć na bazie autorskich materiałów metody, poznają i trenują techniki komunikacji, zarządzania grupą oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych dostosowane do specyfiki pracy z dziećmi.

Zindywidualizowane wsparcie metodyczne zapewnione jest także w zależności od konkretnych potrzeb poza terminami szkoleń (konsultacje na Skype, mailowe, telefoniczne).

Metoda Les Petits Francais

Administracja i marketing

Franczyzobiorca otrzymuje Pakiet Franczyzowy obejmujący zestaw dokumentów, informacji i procedur ułatwiających rozpoczęcie oraz prowadzenie działalności na rynku lokalnym (dotyczy tylko ośrodków w Polsce).
Na Pakiet Franczyzowy składają się :

 • Podręcznik Know-How opisujący organizację metodyczną szkoły oraz koncepcję zarządzania firmą, jaką jest szkoła językowa Les Petits Français. Zawiera on m.in. praktyczne wskazówki i rady, jak skutecznie zdobywać klientów, jak organizować kampanię informacyjno-reklamową itp.
 • Zestaw identyfikacji wizualnej: logo, projekty materiałów reklamowych i informacyjnych (ulotki, banery, roll up, wizytówki, plakaty itp.) oraz dydaktycznych.
 • Zestaw wzorów umów do podpisania z instytucjami współpracującymi (przedszkola, szkoły), z lektorami i klientami.